xoves, 3 de abril de 2008

Novas posibilidades para as presentacións multimedia

Á hora de presentar as composicións do alumnado, contamos con dúas ferramentas (engadidas agora á caixa) estupendas, cada unha coas súas potencialidades: Voice Thread e mais o SplashCast xa referenciado en Remexer. Esta permite integrar máis e mellor distintos tipos de documentos, pero Voice Thread é máis versátil á hora de fusionalos (pódese comentar unha imaxe e inserir marcas ou trazos asemade); alén disto, acepta a incorportación de comentarios en vídeo, voz ou texto por parte de calquera usuario. Velaquí unha anotación completiña. Pode ser moi axeitado para crear audio(vídeo)libros, coma este:

0 Comments: