sábado, 9 de febreiro de 2008

Uso de Glinkr e Mindomo

[Con opción de velo nun tamaño maior, aquí]

[Demo de Mindomo]


Co emprego de ferramentas coma estas podemos reforzar a construción colaborativa (doada revisión das deficiencias, etc.) e autónoma de mapas mentais e conceptuais por parte do alumnado, realizando actividades como:
  • - Plasmación de xerarquías mentais previas e revisión tras procurar e tratar información ao respecto.
  • - Abordaxe de problemas e establecemento de procedementos de actuación.
  • - Organización de contidos curriculares; ordenación e revisión de conceptos.
  • - Organización de ideas xurdidas no grupo (tras un remuíño, etc.).
  • - Apoio ás propias exposicións do alumnado.
  • - Identificación de relacións entre conceptos.
  • ...

0 Comments: